Monthly Archives: Tháng Mười 2015

Đa dạng hóa rủi ro và làm thế nào để bảo vệ tiền của bạn khỏi những trò lừa đảo?

Đầu tư hầu như luôn mang những rủi ro nhất định cho quỹ của bạn. Nếu đầu tư được thực hiện trong HYIP, thì rủi ro có thể rất lớn, vì bản thân ngành HYIP cực kỳ không ổn định và không thể đoán trước. Nhưng ngay cả trong một môi trường không đầy đủ […]

Tại sao lại đầu tư HYIP ?

Tại sao lại là HYIP? Xin chào các bạn. Nhiều người dùng trang web của chúng tôi có một câu hỏi: tại sao chúng tôi chọn các dự án HYIP làm đối tượng đầu tư? Rốt cuộc, có nhiều lĩnh vực khác để đầu tư, đáng tin cậy và thực tế hơn. Trong bài viết này, chúng […]