Kết quả đấu giá BILLEXC / CENTUSX từ ngày 14–17 tháng 12 năm 2020

Từ 14.12.2020 / 11:00 UTC đến 17.12.2020 / 11:00 UTC, một cuộc đấu giá để chuyển đổi CENTUSX sang BILLEXC (Bill of Exchange) đã được tổ chức.

Giới hạn đấu giá: 157.481.358 BILLEXC
Nhu cầu: 162.185.197 BILLEXC
Ưu đãi: 137.134.856 CENTUSX
Giá thanh toán: 0,3333 CENTUSX / 1 BILLEXC
Chiết khấu đấu giá: 66,67%
Lợi suất khi đáo hạn: 200% mỗi năm
Tổng số lượt chào bán thành công: 666

229 người tham gia đấu giá đã gửi giá thầu của họ với tỷ lệ 0,95 CENTUSX trở lên, đã nhận được BILLEXC với mức giá thanh toán bù trừ là 0,3333 CENTUSX, họ đã sử dụng toàn bộ giới hạn đấu giá 157 481 358 BILLEXC.

Tất cả những người tham gia đấu giá khác, những người đã đặt đề nghị ở mức giá bù trừ và cao hơn, đã được tích lũy BILLEXC được phát hành vượt quá giới hạn đấu giá ở mức giá họ yêu cầu.

Tất cả BILLEXC nhận được tại cuộc đấu giá đều được lưu hành tự do, tuy nhiên, cần lưu ý rằng sau khi đổi, các mã thông báo được mua trên sàn giao dịch hoặc nhận được do chuyển nhượng sẽ được đổi sau cùng.

Thu nhập cơ bản trên BILLEXC sẽ được tích lũy với tỷ lệ 1% số dư ví. Tỷ giá có thể được thay đổi cả lên và xuống.

CENTUS xin chúc mừng tất cả những người chiến thắng và cảm ơn những người tham gia đấu giá! ✌️

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *