Quy định và điều khoản

I. Hoàn trả hoa hồng giới thiệu (RCB) là gì?

Hoàn trả hoa hồng giới thiệu hay Referral Commission Back (RCB) là khoản tiền thưởng được trả lại cho Nhà đầu tư khi đăng kí tham gia đầu tư trực tiếp dưới link giới thiệu của blog tại một chương trình (dự án) cụ thể có quy định hoàn trả hoa hồng theo các mức % trả lại như thông báo.

Ví dụ: Dự án Loantech.TOP với hoa hồng giới thiệu 10%, bạn đầu tư 100$ tại Loantech.TOP cùng blog, bên phía blog thông báo hoàn trả lại 100% hoa hồng (tức hoàn trả lại 10% số tiền gửi) nghĩa là bạn sẽ nhận được số tiền hoàn trả từ blog là 100$ x 10% = 10$

II. Ưu điểm của “Hoàn trả hoa hồng giới thiệu” là gì?

1. Nhanh chóng đạt điểm hòa vốn (số tiền bạn đầu tư).

2. Kích thích các thành viên đăng kí tham gia chương trình (dự án) đầu tư.

3. Là điều kiện cần và đủ để nộp đơn YÊU CẦU BẢO HIỂM trong trường hợp các chương trình (dự án) đầu tư lừa đảo (scam) được bảo hiểm theo thông báo từ phía blog.

III. Điều kiện để được nhận “Hoàn trả hoa hồng giới thiệu” là gì?

1. Chương trình (dự án) đầu tư được giới thiệu và đánh giá trên website của chúng tôi

2. Chương trình (dự án) đầu tư có chương trình hoàn lại hoa hồng giới thiệu (RCB) theo thông báo của blog.

3. Là thành viên đăng kí trực tiếp dưới link của blog.

4. Đầu tư vào những chương trình (dự án) vẫn đang thanh toán.

5. Số tiền hoa hồng phía blog nhận được phải trên mức 1 USD đối với các cổng Perfect Money, Payeer, Webmoney… và các loại tiền điện tử khác (BTC, ETH, LTC..) phải trên mức 3 USD.

6. Điền vào biểu mẫu Yêu cầu RCB và gửi cho chúng tôi để tiến hành xét duyệt việc hoàn trả hoa hồng.

IV. Vì sao tôi không nhận được tiền “Hoàn trả hoa hồng giới thiệu” ?

1. Các chương trình (dự án) nằm ngoài phạm vi do blog giới thiệu

2. Không là thành viên đăng kí trực tiếp dưới link của blog.

3. Những chương trình (dự án) đang có vấn đề hoặc không trả tiền mà blog không nhận được thanh toán.

4. Số tiền hoa hồng phía blog nhận được dưới mức 1 USD đối với các cổng Perfect Money, Payeer, Webmoney..  và các loại tiền điện tử (BTC, ETH, LTC…) dưới mức 3 USD, blog sẽ từ chối yêu cầu hoàn trả hoa hồng.

6. Không điền vào biểu mẫu Yêu cầu RCB và gửi cho chúng tôi nên không thể tiến hành xét duyệt việc hoàn trả hoa hồng.

7. Có hành vi gian lận khi yêu cầu RCB.

8. Đối với các chương trình (dự án) không trả hoa hồng giới thiệu do tái đầu tư từ số dư của ví tài khoản đầu tư. Vì vậy, để bạn nhận được tiền RCB từ chúng tôi tại các chương trình như trên, bạn cần phải rút tiền từ tài khoản đầu tư cá nhân của bạn về ví cá nhân và tiến hành tái đầu tư.

9.Những dự án đã ngưng đầu tư có trạng thái Tình trạng đầu tư: Ngưng đầu tư

V. Làm thế nào để tôi có nhận được tiền “Hoàn trả hoa hồng giới thiệu” từ blog?

Bước 1: Chọn dự án đầu tư yêu thích của bạn được giới thiệu trên blog của chúng tôi mà bạn dự định đầu tư có quy định “Chính sách hoàn trả hoa hồng (RCB)” theo thông báo từ phía blog .

 

Bước 2: Đăng kí tài khoản và tiến hành đầu tư vào dự án mà chúng tôi giới thiệu.

Bước 3: Điền vào biểu mẫu Yêu cầu RCB và gửi cho chúng tôi để tiến hành xét duyệt việc hoàn trả hoa hồng.

 

Sau khi hoàn thành, bạn vui lòng chờ trong khoảng thời gian từ 0- 48 giờ làm việc (từ thứ Hai đến từ Sáu) để chúng tôi xác nhận và chuyển tiền. Nếu chúng tôi cần thêm thông tin xác thực chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email bạn đã đăng kí.