Thông báo nghỉ lễ Giáng Sinh của Wiseling

Công ty sẽ nghỉ lễ Giáng sinh từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1. Điều này là do thực tế là nhiều sàn giao dịch chứng khoán sẽ không hoạt động và các sàn giao dịch tiền điện tử sẽ không hoạt động ổn định. Vì lý do này, chúng tôi sẽ không thể thực hiện các giao dịch khối lượng chính thức hoặc thu lợi nhuận từ các giao dịch. Do đó, người ta đã quyết định tổ chức lễ Giáng sinh, đây là thông lệ bình thường của châu Âu.
Chúng tôi không nghỉ ngơi trong giai đoạn này. Từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1, chúng tôi sẽ cập nhật nền tảng Wiseling, mở rộng và hiện đại hóa máy chủ cũng như mở rộng giới hạn dịch vụ của các đối tác lên 15 triệu, trên trang web của công ty.
Chúng tôi sẽ cải thiện hệ thống xử lý giao dịch và tăng tốc độ lên đến 2 giờ để xử lý mỗi giao dịch.
Chúng tôi sẽ phát triển các chiến lược kinh doanh mới và các cơ hội tài chính cho các đối tác của mình. Chúng tôi sẽ chuẩn bị công ty của chúng tôi cho năm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *