Vốn hóa thị trường của CENTUS đã vượt qua 2.000.000 USD

Vào ngày 11 tháng 12 năm 2020, vốn hóa thị trường của CENTUS đã vượt quá 2.000.000 USD

Ngoài ra, 20 triệu mã thông báo CENTUS đã được phát hành cho các mục đích bán thêm, chia lợi nhuận và thu nhập cơ bản.

Kể từ thời điểm tin tức được phát hành, 20% CENTUS, CENTUSX, USD và DBC sẽ được giải phóng khỏi địa chỉ Bounty Stellar của những người tham gia.

Để rút USD, bạn cần phải thực hiện quy trình KYC trên centus.site .

Những người tham gia chưa rút 10% khi đạt đến giới hạn 1 triệu đô la có thể rút 30% tài sản của họ trên các địa chỉ Bounty.

Những người nắm giữ DBC và chưa rút 10% từ ví của họ sẽ nhận được thêm 50% khi CENTUS đạt 3 Triệu USD vốn hoá thị trường.

Để chuyển CENTUS, CENTUSX và USD, mọi người cần mở một địa chỉ Bounty đặc biệt trên tài khoản centus.fund của họ với khả năng rút 10% số tiền hàng tháng. Bạn có thể rút 10% ngay lập tức sau khi chuyển số tiền của mình từ địa chỉ Bounty đến địa chỉ gửi tiền của bạn.

Đối với ví tiền gửi Bounty sẽ chỉ được tích lũy tiền lưu trữ mà không có thu nhập cơ bản.

CENTUS chúc các bạn vạn sự như ý! ✌️

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *